LUI - Student theses × Psykose|Sykepleiere|Kommunikasjon ×
3 results
  1. Lærerens kommunikasjon med barn i sorg

    Hansen, Camilla Holm ()

    Studier viser at enkelte voksne unnlater å prate med barn om sorg enten av frykt for den ubehagelige samtalen, frykt for liten egenkompetanse eller fordi de ikke tilegner barnet reelle sorgsopplevelser. Samtidig viser teorien til at voksnes rolle for barnets sorg har stor betydning for at barnet sk

  2. Foresattes ønsker om en leksefri hverdag

    Kristoffersson, Ragnhild Elin Tomren ()

    Gjennom arbeidet med denne oppgaven ønsket jeg å få et klarere bilde av hvilke faktorer som ligger til grunn når foresatte ønsker en leksefri hverdag for sine barn. Metoden jeg brukte for innsamling av data var kvantitativ. 140 respondenter med barn på femte til tiende trinn i grunnskolen svar