Psykiske lidelser|Økonomi|BNP|Arbeidsledighet ×
5 results
  1. Hvordan påvirker oljebremsen norsk økonomi

    Kristiansen, Marlene Voll, Nisja, Dagrun Aarnes ()

    Denne bacheloroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved HiOA. Vi har valgt å skrive en oppgave om hvordan oljebremsen påvirker den norske økonomien. Vi valgte denne oppgaven, siden det er et svært interessant og dagsaktue

  2. Er vi på vei mot en boligboble i Norge?

    Ragnoli, Alessandro ()

    Denne bacheloroppgaven har som formål å analysere om vi er på vei mot en boligboble i Norge. Oppgaven har forankring hovedsakelig i mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori. Av særlig relevans er teoriene om boligboble av de amerikanske samfunnsøkonomene Joseph Stiglitz, Karl Case og Robert Shi