Horntvedt, Ingrid Johanne Schøyen × Psykiske lidelser ×
1 result
  1. Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til psykiske lidelser "Hvor mye koster det for samfunnet at deler av den norske arbeidsstyrken lider av angst og depresjoner?"

    Holmer, Silje Nord, Horntvedt, Ingrid Johanne Schøyen ()

    Store deler av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angstlidelser og depressive lidelser er to av de vanligste gruppene psykiske lidelser. I løpet av livet vil rundt en av fire rammes av en angstlidelse, og en av fem av depresjon. Et stort antall mennesker med ang