Prostatectomy ×
1 result
  1. Seksuelle utfordringer etter radikal prostatektomi

    Nordli, Jørgen ()

    Bakgrunn: Prostatakreft er den vanligste formen for kreft i Norge, med 5061 nye tilfeller i 2015 (Kreftregisteret, 2015). Radikal prostatektomi er en av behandlingsformene ved prostatakreft, og bivirkningene av denne operasjonen vil både direkte og indirekte påvirke pasientens seksualitet, maskuli