Prosjektstyring ×
2 results
  1. Fordeler med prosjektstyringsmodeller

    Godell, Camilla, Haug, Andreas, Gade, Rachel Victoria ()

    Oppgaven heter fordeler med prosjektstyringsmodeller. Temaet vårt er bruken av prosjektstyringsmodeller i bygge- og anleggsprosjekter. Formålet med oppgaven er å belyse hva slags fordeler prosjektstyringsmodeller kan gi i byggeprosjekter. Vi har strukturert arbeidet vårt etter Rambølls prosjekt

  2. 4D BIM : fremdrift og prosjektstyring

    Andresen, Jan Roar, Guldahl, Simen P., Haddal, Dag Erik ()

    Rapporten er utført i forbindelse med avsluttende hovedprosjekt, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapporten er skrevet våren 2013 i samarbeid med AF Bygg Oslo. Vi valgte denne oppgaven fordi vi har en generell interesse innenfor datamodelleringsverktøy og ønsket å være fremtidsrettet. Det fa