Prosessorientert skriving ×
1 result
  1. Prosessorientert skriving og den minoritetsspråklige eleven

    Sandnes, Espen ()

    Det norske samfunnet er flerkulturelt og det preger den norske skolen. Med et flerkulturelt samfunn kommer også det språklige mangfoldet til uttrykk, og mange elever i skolen har et annet morsmål enn norsk. I denne oppgaven rettes fokuset mot skriftspråklig utvikling i norsk blant minoritetsspr