Produktplassering ×
1 result
  1. Produktplassering i norsk film & TV

    Høie, Nina Margareta ()

    Denne Bacheloroppgaven kommer til å ta for seg problemstillingen: hvilke aktører og interesser karakteriserer produktplassering i Norge i dag? Bakgrunnen for den valgte problemstillingen er basert på hvor vi er i Norge i dag når det gjelder bruk av produktplassering, samt budsjettkutt og ny lovg