Produksjonsprosesser ×
2 results
  1. Implementering av BIM i produksjonsprosessen

    Lindbæck, Martin, Johansen, Øyvind, Granli, Eirik H. ()

    Oppgaven har som hovedfokus å se på mulighetene for å implementere BIM i produksjonsprosessen. Det defineres hvilket informasjonsbehov som kreves fra en BIM-modell for å gjennomføre dette. Videre er det kartlagt hvilke fordeler og ulemper BIM gir i produksjonen. Kvalitative intervjuer ble gjenn

  2. Refleksjonsnotat: kortfilmmanus i sjangeren drama

    Stephens, Solveig Nuin ()

    Jeg har som min produksjonsoppgave valgt å skrive et kortfilmmanus i sjangeren drama. I denne produksjonsrapporten vil jeg gjøre rede for metoden i arbeidet, skissere min produksjonsprosess og analysere og evaluere det ferdige medieproduktet og arbeidsprosessen bak. Som problemstilling for produks