Problematferd ×
3 results
  1. Lærerens møte med innagerende problematferd

    Berg, Eva Madelen ()

    I denne oppgaven er fokuset rettet mot en gruppe elever som kan virke usynlige i klasserommet og som ofte blir glemt i en hektisk skolehverdag. Elever med innagerende problematferd kan kjennetegnes ved å være sosialt tilbaketrukne, passive, tause, og engstelige, men forstyrrer sjeldent medelever e

  2. Bruk av matchede og umatchede forsterkere i forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd. En gjennomgang av litteraturen

    Eikeseth, Svein, Grung, Rolf Magnus, Holden, Børge ()

    I motsetning til sosialt formidlede forsterkere er automatiske forsterkere ikke formidlet av andre personer – forsterkerne produseres direkte av atferden. Eksempler er at vokale lyder produserer auditive forsterkere og at å klore seg eller putte hånden i munnen produserer taktile forsterkere. Fo