Primitivisme|Erlend Loe ×
2 results
  1. Barnslig Alvor

    Opsahl, Sindre Solberg ()

    Denne oppgaven analyserer de tre bøkene i Dopplertrilogien med enkelte eksempler fra andre bøker for å belyse hvordan Erlend Loe beskriver problematiske sider ved det moderne samfunn som fremmedgjøring, rotløshet og mangel på mening. Loe gir sine karakterer en barnslig personlighet som et vir

  2. Litteratur for folkehelsa

    Bustad, Tore ()

    I oppgavens første del redegjøres det for relevant historie og teori, sentrale begreper, samt aktualitet satt opp mot biblioteksektoren. I oppgavens andre del er utgangspunktet de to verkene Beckomberga: ode til min familie av Sara Stridsberg og Naiv. Super. av Erlend Loe. I denne delen knyttes te