Pressens faglige utvalg ×
1 result
  1. Bruk av profesjonelle aktører i klageprosessen til PFU

    Karlsen, Mina Liavik ()

    I denne tverrfaglige fordypningsoppgaven skal jeg undersøke bruk av profesjonelle aktører ved innsendte klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Jeg vil, ved å bruke både kvalitative og kvantitative metoder, forsøke å peke på tendenser i utviklingen i klageprosessen i PFU, med utgangspunkt i