Preoperativ sykepleie ×
2 results
  1. Stress og engestelse i den preoperative fasen - hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter til å forebygge stress og engstelse i den preoperative fasen?

    Jahr, Johanne Marie ()

    Sammendrag: Denne oppgaven tar for seg stress og engstelse i den preoperative fasen hos pasienter som skal ha åpen hjertekirurgi. Økte nivåer av stress og engstelse før operasjon påvirker viktige faktorer som sårtilheling og mobilisering i den postoperative fasen, og pasientene er mer utsatt f

  2. Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere preoperativ angst og smerte hos pasienter som skal gjennomgå elektiv amputasjon av underekstremitet?

    Brzozowska, Izabela, Rotherud, Lena Jeanette Oppermann ()

    Bakgrunn for oppgaven: Vi ønsket å gjennomføre denne studien da vi på bakgrunn av egne erfaringer mener at preoperativ angst og smerte tillegges for lite fokus hos vår valgte pasientgruppe. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere preoperativ angst og smerte hos pasienter s