Prematurfødte barn|Foreldre ×
3 results
  1. Reisen hjem

    Bolstad, Karin Hagen ()

    Bakgrunn: I 2012 ble 3512 (5,9 %) premature barn født før uke 37 i Norge (Folkehelseinstituttet, 2014, s. 23). Bakgrunnen for denne litteraturstudien er å finne ut hvordan sykepleier kan trygge foreldre i «Reisen hjem» fra sykehus til hjemmet, gjennom funksjonsområdet undervisning og veilednin