Premature spedbarn ×
1 result
  1. Premature spedbarn - Tilknytning ved bruk av kengurumetoden

    Gram, Elise ()

    Bakgrunn: Man har etterhvert blitt mer bevisst på at adskillelse mellom mor og barn etter fødselen kan få konsekvenser for tilknytningsprosessen. I denne oppgaven vil det bli gjort rede for hvordan kengurumetoden kan være et hjelpemiddel for å fremme tilknytning mellom mor og barn, og hvordan s