Politi- og lensmannsetaten ×
1 result
  1. Organisasjonsstruktur og intern kommunikasjon i en offentlig etat - ”Er det en sammenheng mellom organisasjonsstrukturen og den interne kommunikasjonen i Politi- og lensmannsetaten?”

    Grøttum, Marie K ()

    Jeg bygger denne oppgaven på omstendighetene i Politidirektoratet som var under det siste praksisoppholdet, og som fortsatt er gjeldende: Politi- og lensmannsetaten er under store omorganiseringer i form av en politireform. Kort fortalt skal det bli færre politidistrikt for å effektivisere og for