Planlegging ×
2 results
  1. 4D BIM : fremdrift og prosjektstyring

    Andresen, Jan Roar, Guldahl, Simen P., Haddal, Dag Erik ()

    Rapporten er utført i forbindelse med avsluttende hovedprosjekt, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapporten er skrevet våren 2013 i samarbeid med AF Bygg Oslo. Vi valgte denne oppgaven fordi vi har en generell interesse innenfor datamodelleringsverktøy og ønsket å være fremtidsrettet. Det fa

  2. Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder : en case med Gantt, flowline og 4D BIM

    Stenberg, Cathrine Høglo, Skaug, Lars Marius Brovold, Fjeld, Hanne Pretorius ()

    Denne bacheloroppgaven er utarbeidet vårsemesteret 2015 av ingeniørstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med BundeBygg AS. Tittelen på oppgaven er: Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder. Denne oppgaven vil omhandle fremdriftsplanlegging i byggebransjen og ta for