Personsentrert sykepleie|Transformasjonsledelse × Bachelor thesis ×
3 results
  1. Sykepleiefaglig ledelse og pasientomsorg

    Mitchell, Ann-Kristin, Sundin, Birgitte Lien ()

    Bakgrunn: Vi synes vi ser at sykepleien som utøves i hverdagen påvirkes av ledelsen. Vår bekymring er at pasientomsorgen blir lidende. Vi ønsker å se på hvordan sykepleieledelsen kan legge forholdene til rette for utøvelsen av omsorgsfull sykepleie. Problemstilling: Hva karakteriserer god