Personsentrert sykepleie|Omsorg|Hjemmesykepleie × Bachelor thesis ×
8 results
 1. Økt livskvalitet til pasienter med stomi

  Marblow, Jessica ()

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom pedagogisk funksjon bidra til økt livskvalitet hos pasienter med permanent stomi? Bakgrunn: Hensikten med oppgaven er økt livskvalitet hos stomiopererte der sykepleierens pedagogiske funksjon benyttes for en bedre hverdag og økt livskvalitet. I op

 2. Selvmord blant eldre : burde vi forstått?

  Auset-Jacobsen, Gunn Johanne ()

  BAKGRUNN: Eldre mennesker over 65 år er de som oftest begår selvmord. Selv om de i enkelte tilfeller ga signaler om dette til pårørende eller helsepersonell ble signalene ikke tatt alvorlig. Det er et økende problem at eldre ikke sees og at samfunnet ikke verdsetter de eldre sine erfaringer og

 3. Underernæring hos eldre demenspasienter i hjemmesykepleien

  Berget, Ingrid ()

  Bakgrunn for oppgaven: Jeg har jobbet i hjemmesykepleien i flere år, og sett at underernæring er en vanlig utfordring. Rundt 78000 mottak hjelp fra hjemmesykepleien. Ca. 10% av disse anslås å være underernært. Samtidig tyder en studie fra to Norske bydeler på at 46% av de i hjemmesykepleien e

 4. Venøse leggsår i hjemmesykepleien

  Fjærestrand, Kine ()

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme sårtilheling hos brukere med venøse leggsår i hjemmesykepleien? Hensikt: Formålet er å komme frem til konkrete behandlingsprinsipper sykepleier må være klar over som er med på å fremme og lege venøse leggsår. Kompresjon, elevasjon av underek

 5. Sykepleierkompetanse i tverrfaglig rehabiliteringsprosess : hva innebærer tverrprofesjonell samarbeid og hvilken kompetanse bidrar sykepleier med i hverdagsrehabiliteringen?

  Qadeer, Ansar ()

  Bakgrunn: Samhandlingsreformen la til grunn at mye av ansvaret som tidligere lå hos sykehusene skulle flytte over til kommunene. Rehabilitering ble fokusert en god del på da målet med reformen var forebygge mer samt tidligere innsats. Hverdagsrehabilitering er rehabiliterende innsats i pasientens