Personae ×
1 result
  1. Faglig refleksjon i motejournalistikken

    Andersen, Christina M S ()

    Motejournalistikken blir ofte omtalt som useriøs og uten substans. Noen retter pekefingeren mot tette bånd mellom annonsører, PR-byråer og designere, og stempler motejournalistikken som ukritisk. Andre ser kanskje ikke sammenhengen mellom faglig refleksjon og kjøpetips for sommerens tilbehør.