Patient care|Emergency medicine|Brain injuries ×
1 result
  1. Prehospital håndtering av traumatisk hodeskade

    Bjorvand, Thomas Bjærum, Myklebust, Stian ()

    Introduksjon: Traumatisk hodeskade er et økende verdensproblem, og årsak til betydelig funksjonsnedsettelse og død. Tilstanden medfører store samfunnskostnader og påkjenninger for enkeltpersoner, deres familier og lokalsamfunn. Av de som overlever en moderat til alvorlig hodeskade regner man me