Johannesen, Håkon Rokne|Nesset, Dag Robert × Passivhus ×
2 results
  1. Energiforbruk i landets første passivhusskole

    Nesset, Dag Robert, Johannesen, Håkon Rokne, Bukholm, Kjell Gunnar ()

    I denne oppgaven ble det redegjort for passivhuskriteriene for yrkesbygg, relevante myndighetskrav og retningslinjer som stilles til bygningskonstruksjonen, tekniske installasjoner og inneklima. Dette ble gjort for å belyse de positive og negative forholdene ved å bygge etter den kommende Passivhu

  2. Energiforbruk i landets første passivhusskole

    Nesset, Dag Robert, Johannesen, Håkon Rokne, Bukholm, Kjell Gunnar ()

    I denne oppgaven ble det redegjort for passivhuskriteriene for yrkesbygg, relevante myndighetskrav og retningslinjer som stilles til bygningskonstruksjonen, tekniske installasjoner og inneklima. Dette ble gjort for å belyse de positive og negative forholdene ved å bygge etter den kommende Passivhu