Passivhus|Energiforbruk ×
4 results
 1. Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

  Erstad, Mathias Spolén, Nystrøm, Lars Kristian, Østevik, Stian ()

  I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene

 2. Undersøkelse av samtidig termisk komfort og dagslys i skole med passivhus-standard. Vurderinger av funn i forhold til energi

  Amgaisi, Fatima Zahra, Cabanis, Irene Bekkevold, Persson, Marie Grimstvedt ()

  Det har i denne rapporten blitt undersøkt lysforhold, termiske forhold og energibruk ved målinger og simulering i et klasserom på skole med passivhus-standard. Fokuset har vært på variasjoner i dybden av rommet. Målingene skjedde i henholdsvis februar og april 2012, og simuleringer ble gjort i

 3. Evaluering av rehabilitering på Kampen skole

  Furu, Einar Kristian, Moe, Jesper Mæx, Klæboe, Vegard Navelsaker ()

  Prosjektets mål var å evaluere rehabilitering av Kampen skole, prosjektert av SINTEF, utført i 2000-2004. Det ble valgt et hybrid ventilasjonsanlegg som skulle være både energieffektivt og funksjonelt. Gruppen utførte en rekke målinger og beregninger som skulle avdekke blant annet bygningnens