Paris|Oslo ×
9 results
 1. Rapport fra prosjektet ”Pasientmøter – et prosjekt for å bedre studentenes kliniske kompetanse i møte med ulike pasientgrupper.”

  Ekerholt, Kirsten, Sylliaas, Hilde ()

  Studentene på Fysioterapeututdanningens praksisavdeling vil alltid møte pasienter med sammensatte problemstillinger, ofte også med traume-erfaringer, men vi ser at studentenes kunnskap i å vurdere pasientens reaksjonsmønster ofte kan være mangelfull. I behandling av pasienter med sammensatte l

 2. En analys av boligprisutviklingen i Oslo

  Jensvoll, Hans Jakob ()

  Denne bacheloroppgaven er en analyse av boligprisutviklingen i Oslo. Problemstillingen i oppgaven er å identifisere nøkkelfaktorer som driver boligprisene i hovedstaden, samt å diskutere i hvilken grad den norske boligpolitikken er effektiv for å regulere boligprisene og boligmarkedet. Denne opp

 3. Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

  Sjøberg, Mads Åke, Simensen, Martin Seland ()

  Hensikten med denne oppgaven er å finne svar på hvorfor boligmarkedet i Oslo sentrum stagnerte høsten 2013. Det vil da bli foretatt ulike analyser for å finne ut hvilke faktorer som var årsaken til denne stagnasjonen. Oppgaven er teoretisk forankret i boligpris- og konjunkturteori. Boligmarkede