Pain Management|Hoftebrudd|Delirium ×
3 results
  1. Forebygging av delirium hos eldre etter hoftebrudd

    Jakobsen, Anette ()

    Bakgrunn: De kommende årene fremover vil andelen av eldre i befolkningen øke. Fra år 2010-2050 er det antatt at antall eldre vil bli oppimot 25 % av befolkningen (Romøren, 2014). En betydelig andel av disse vil brekke hoften å stå i fare for å utvikle delirium. Sykepleier har en viktig rolle