Påvirkning ×
4 results
 1. Seksualundervisning: I ukjent farvann?

  Paulic, Predrag ()

  Denne bacheloroppgaven setter søkelyset på seksualundervisning. Tanken er å undersøke seksualundervisningens praksis, eventuelle faktorer som innvirker på underviseren, samt seksualundervisningens påvirkning på barn. Målet er å erverve relevant kunnskap i forhold til en fremtidig jobb som s

 2. Verdsettelse av Borussia Dortmund GMBH & Co.

  Solheim, Joachim, Furseth, Markus ()

  Hensikten med oppgaven er å estimere egenkapitalen til den tyske storklubben Borussia Dortmund per 30.6.2017. Funn tyder på at aksjekursen på fotballkamper endres basert på enkeltkamper og at kursen er basert på følelser. Det brukes ulike verdivurderingsmetoder for å sammeligne verdiestimat p

 3. Målsetting og belønning i detaljhandel

  Kulseng, Maren Ofstad, Rismyhr, Ingeborg, de Mora, Victoria Deage ()

  Hvordan kan HR-tiltak føre til tilsiktede og utilsiktede effekter på butikkansattes motivasjon. Oppgaven har til hensikt å avdekke og forklare sammenhenger og faktorer som påvirker ulike HR-tiltaks effekt på ansattes motivasjon.