Oslo Universitetssykehus ×
1 result
  1. Medvirkning i en endringsprosess

    Elhor, Saufet, Kjølstad, Zsofia ()

    I 2008 ble Rikshospitalet, Aker sykehus, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus slått sammen til Oslo universitetssykehus. Denne bacheloroppgaven har som formål å undersøke hvordan ledere og ansatte har opplevd graden av de ansattes involvering når deres organisasjon var i en endringsprosess. Vi