Oslo Børs ×
3 results
  1. Finnes det ukedagseffekter på Oslo Børs? "En empirisk undersøkelse av sammenhengen mellom avkastning og ukedager i perioden 2006-2015"

    Solberg, Lars Erik Hillestad, Olsberg, Jonas Ødegården ()

    I avhandlingen vår har vi undersøkt om det finnes sammenheng mellom ukedag og avkastning på Oslo børs ved å bruke regresjonsanalyse. Vi har undersøkt både hovedindeksen (OSEBX) og indeksen for de 10% lavest kapitaliserte selskapene på Oslo Børs (OSESX). Avkastningen måles ved å bruke inde