Oria ×
2 results
  1. Fra Ask(en) til Oria: På hvilken måte har implementeringsprosessen av Discovery-systemet Oria påvirket hvordan bibliotekarer ved høgskole- og universitetsbiblioteker formidler bruken av verktøyet til sine studenter? En kvalitativ undersøkelse.

    Zaborowski, Ida Maria ()

    Sommeren 2014 hadde jeg som studentbetjent ved et av Oslos universitetsbibliotek ”orkesterplass” da Oria ble innført i norske fagbibliotek. Som bibliotekarstudent var jeg nydrillet i søketeknikk og godt kjent med å bruke Ask. Overgangen til Oria ble oppfattet som dramatisk både av meg selv o