SAM - Student theses × Foss, Bettina Park × Organisasjonsendring ×
1 result
  1. Omstillingsprosesser i offentlig sektor - en casestudie av Statens vegvesen (SVV2010) - På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?

    Falkeborn, Johanna, Foss, Bettina Park ()

    Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet organisasjonsendring. Vi besvarer problemstillingen ”På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?”. Flere organisasjoner gjennomfører stadig store og omfattende endringer som kan være belastende for de ansatte. Vi