Organisasjonsendring|Omorganisering|Motivasjonsteorier ×
3 results
  1. Ledelsens påvirkning på arbeidsmotivasjon hos sine medarbeidere

    Hussain, Javeria, Iqbal, Shanza ()

    I løpet av de tre årene vi har gått på Høgskolen i Oslo og Akershus, har vi blant annet lært teorier om ledelse, motivasjon og organisasjon. Vi vil benytte enkelte av disse teoriene, for å analysere og forstå på hvilken måte ledere motiverer sine medarbeidere i en bestemt barnehage. Vi syn

  2. Elevers motivasjon i kroppsøving

    Jansen, Richard ()

    I min bacheloroppgave om elevers motivasjon i kroppsøving har jeg studert hvordan man som lærer kan motivere elever til aktivitet i kroppsøving. Jeg har tatt utgangspunkt i blant annet selvbestemmelsesteorien og målperspektivteorien for å vurdere dette. Jeg har brukt observasjon som metode, og