Jansen, Richard × Organisasjonsendring|Omorganisering|Ledelse|Motivasjonsteorier ×
1 result
  1. Elevers motivasjon i kroppsøving

    Jansen, Richard ()

    I min bacheloroppgave om elevers motivasjon i kroppsøving har jeg studert hvordan man som lærer kan motivere elever til aktivitet i kroppsøving. Jeg har tatt utgangspunkt i blant annet selvbestemmelsesteorien og målperspektivteorien for å vurdere dette. Jeg har brukt observasjon som metode, og