Organisasjonsendring|Kommunal sektor|Kommunesammenslåing ×
3 results
  1. Kommunereform og arkiv

    Fossnes, Line Jeanette ()

    Denne oppgaven springer ut fra Kommunereformen. Norge har i dag 428 kommuner med stor variasjon i størrelse. Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere. Disse sliter også mer økonomisk, samtidig har kommunene fått flere oppgaver og økt ansvar. For å løse disse problemene ønsker r