Organisasjonsendring ×
11 results
 1. Reformer, involvering og motstand. En studie av ansattes involveringsgrad i utviklingen av endringsprosessen som følge av nærpolitireformen

  Røkke, Mari, Østhagen, Mariell Dretvik ()

  I denne oppgaven har vi skrevet om organisasjonsendring og vi har undersøkt hvor stor grad de ansatte i politiet har blitt involvert i utviklingen av nærpolitireformen. For å belyse problemstillingen har vi brukt relevante teorier og undersøkelser. Dataen er samlet inn gjennom 11 kvalitative int

 2. Omstillingsprosesser i offentlig sektor - en casestudie av Statens vegvesen (SVV2010) - På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?

  Falkeborn, Johanna, Foss, Bettina Park ()

  Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet organisasjonsendring. Vi besvarer problemstillingen ”På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?”. Flere organisasjoner gjennomfører stadig store og omfattende endringer som kan være belastende for de ansatte. Vi

 3. Hvordan påvirker en omorganisering de ansatte?

  Baakind, June, Baakind, Ida ()

  Hvordan påvirket omorganiseringen ved Sentraloperasjon på Akershus Universitetssykehus de ansatte på avdelingen?SOP gjennomgikk en omorganisering høsten 2013, og begynte med ny struktur januar 2014. Medarbeiderundersøkelsen som var gjennomført i september 2014, viste nedgang på mange områder

 4. HR som mulig endringsagent

  Blokkdal, Morten Hagen, Presthus, Andreas Nikolai ()

  I denne oppgaven har vi undersøkt hvilken rolle HR (Human Resources) kan ha som endringsagenter under organisatoriske endringer. Vi har tatt utgangspunkt i relevant teori og fremlagt dette for å belyse ulike sider ved problemstillingen og hypotesene. Vi intervjuet ulike ansatte i Direktoratet for

 5. "Kommunikasjon og inolvering i endringsprosesser" - En casebasert studie av bedriften Unikum AS med fokus på ledelsens kommunikasjon og ansattes involveringsgrad i en endringsprosess

  Orlien, Mathilde, Røkke, Tuva ()

  Temaet for oppgaven er organisasjonsendring og endringsledelse, med fokus på kommunikasjon og involvering i endringsprosesser. I oppgaven har vi undersøkt hvilken betydning kommunikasjon og involvering har for å gjennomføre endringsprosesser på en god måte. Gjennom oppgaven belyser vi viktighe