Oppdragervold ×
1 result
  1. With these two hands my mother holds me, cares for me, this i love. But With these two hands my mother hits me-this i hate. En oppgave om foreldreveiledning som forebyggende tiltak i etniske minoritetsfamilier som praktiserer oppdragervold.

    Sengor, Abbi ()

    Temaet jeg ønsker å belyse i min bacheloroppgave er foreldreveiledning som forebyggende tiltak i møte med etniske minoritetsforeldre som praktiserer oppdragervold. Ettersom jeg er oppvokst i Norge med foreldre som har røtter fra Gambia, har jeg i min oppvekst vært preget av normer og verdier k