Offshore ×
2 results
  1. Utfordringer knyttet til inneklima i boligkvarter offshore

    Hesler, Raimond, Hille, Mina, Økland, Rachel W. ()

    HVAC-system i boligkvarter offshore er et av oljeplattformers viktigste sikkerhetstiltak. Dette kan komme på bekostning av inneklimaet og brukernes komfort. Tørr luft har ofte vært et problem, når det gjelder inneklima offshore. For å få innsikt i inneklima offshore, og hvilke systemløsninger

  2. Hvordan påvirker internasjonalisering av norskeide selskaper i maritim- og offshoresektoren sysselsetting og kunnskapsoverføring i Norge?

    Mehic, Asaki, Meisel, Christin ()

    Bakgrunn: Etter funn av Ekofiskfeltet i 1969 startet det ”norske olje- og gasseventyret”, og i 2012 sto offshoresektoren for hele 23 prosent av Norges verdiskaping. Internasjonaliseringens påvirkning på det norske næringslivet har blitt sterkere i løpet av de siste tiårene, og bedrifter må