Offentlig sektor ×
6 results
 1. Arbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling. Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole?

  Tavridou-Eide, Sofia ()

  Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole? Jeg ble nysgjerrig på dette temaet etter å ha lest ulike holdninger til midlertidig ansettelse. Videre inspirerte det meg til å tenke på hvordan medarbeidere uten faste stilli

 2. Er strategisk planlegging nyttig for kommune-Norge?

  Kolukcija, Adnan, Micallef, Katerina Marie ()

  Denne oppgaven handler om bruken av strategisk planlegging i norske kommuner. Vi utforsker hvilken nytte strategisk planlegging har som et styringsverktøy for offentlig sektor, hvordan den brukes av ulike kommuner, og hvilken rolle (om noen) kommunenes størrelse og økonomiske handlefrihet har på

 3. Hva kjennetegner HR i offentlig sektor?

  Aman, Ayanle Mohamod, Makbul, Mohamed ()

  Det har blitt mer og mer moderne for organisasjoner å ha en avdeling for utvikling av menneskelige ressurser, såkalt HR. I denne oppgaven har vi sett på betydningen av HR i en statlig institusjon for å finne ut mer av hvordan dette utøves i offentlig sektor. Vi har analysert HR i den utvalgte v

 4. Mobbing på norske, offentlige arbeidsplasser: En undersøkelse av i hvilken grad det oppleves mobbing på norske, offentlige arbeidsplasser, og hvordan denne problematikken håndteres.

  Thorstensen, Aina Nerhovde ()

  Begrepet mobbing kommer jeg til å bruke som en samlebetegnelse som dekker ulike typer trakassering som trusler, fysisk og psykisk vold, krenkelse og ulike former for trakassering, basert på kjønn, trosretning, bakgrunn, kulturell bakgrunn etc. Jeg kommer likevel ikke til å gå spesielt inn på d

 5. Omstillingsprosesser i offentlig sektor - en casestudie av Statens vegvesen (SVV2010) - På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?

  Falkeborn, Johanna, Foss, Bettina Park ()

  Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet organisasjonsendring. Vi besvarer problemstillingen ”På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?”. Flere organisasjoner gjennomfører stadig store og omfattende endringer som kan være belastende for de ansatte. Vi