Micallef, Katerina Marie × Nytte|Offentlig sektor ×
1 result
  1. Er strategisk planlegging nyttig for kommune-Norge?

    Kolukcija, Adnan, Micallef, Katerina Marie ()

    Denne oppgaven handler om bruken av strategisk planlegging i norske kommuner. Vi utforsker hvilken nytte strategisk planlegging har som et styringsverktøy for offentlig sektor, hvordan den brukes av ulike kommuner, og hvilken rolle (om noen) kommunenes størrelse og økonomiske handlefrihet har på