HF - Student theses × Nursing|Coping ×
2 results
  1. Empowerment, mestring og psykisk helse

    Klemp, Ingerid, Jahre, Liv-Kristine ()

    Bakgrunn: Psykiske lidelser er svært utbredt og rammer statistisk sett halvparten av befolkningen i løpet av livet. Vi tror opplevelse av mestring kan bidra til å bedre livskvalitet i stor grad, og at Empowerment som tilnærming er særlig viktig i arbeidet med psykisk helse. Hensikt: Hensikten m