SAM - Student theses × Norsk næringsliv ×
2 results
  1. Kjønnsubalanse på toppledernivå i norsk næringsliv

    Olsen, Kristine ()

    I Norge er det gjort flere strukturelle grep for å sikre like muligheter uavhengig av kjønn. Economist Intelligence Unit gjennomførte i 2010 en stor, global undersøkelse der de kom frem til en rangering over i hvilke land kvinner har de beste økonomiske mulighetene. Norge havnet på topp tre i

  2. Samfunnsansvar i norsk næringsliv

    Rolfsen, Benedicte, Hasselgren, Tina, Sandaa, Karoline ()

    Formålet med oppgaven er å kartlegge hvordan bedrifter i Norge forholder seg til samfunnsansvar og hvordan de betrakter sin økonomiske, miljømessige og sosiale rolle i samfunnet. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å svare på følgende problemstilling: Hvordan forholder norske bedrifter seg