Bakken, Kent Gøran × Nettbrett|Pedagogikk ×
1 result
  1. Å mestre uønsket atferd og uforutsette hendelser i skolen

    Bakken, Kent Gøran ()

    Med denne oppgaven ønsker jeg å belyse hvordan læreren kan forebygge og korrigere uønsket atferd når uforutsette hendelser oppstår. Jeg vil se på hvilke handlingsalternativer læreren kan bruke for å korrigere uønsket atferd. I tillegg vil jeg undersøke hvilke konsekvenser de ulike handlin