Nett × Bachelor thesis ×
1 result
  1. "Sentrale elementer i fotojournalistisk historiefortelling på nett - En utforskning, konkretisering og analyse av sentrale elementer i fotojournalistisk nettfortelling. "

    Eriksen, Siri Øverland ()

    I denne oppgaven vil jeg lage en oversikt over de mest sentrale elementene som brukes i fotojournalistisk historiefortelling på nett og se på hvordan de kan tas i bruk. Jeg vil kategorisere og forenkle mulighetene nettelementene gir, slik at det blir enklere å snakke om. I denne oppgaven skal jeg