Nett|Historiefortelling × Bachelor thesis ×
2 results
  1. "Sentrale elementer i fotojournalistisk historiefortelling på nett - En utforskning, konkretisering og analyse av sentrale elementer i fotojournalistisk nettfortelling. "

    Eriksen, Siri Øverland ()

    I denne oppgaven vil jeg lage en oversikt over de mest sentrale elementene som brukes i fotojournalistisk historiefortelling på nett og se på hvordan de kan tas i bruk. Jeg vil kategorisere og forenkle mulighetene nettelementene gir, slik at det blir enklere å snakke om. I denne oppgaven skal jeg

  2. Etikk og ærlighet - Gaute Heivolls Himmelarkivet

    Røste, Maren Ødegaard ()

    Historiefortellingen har vært en del av menneskets liv til alle tider. En forfatter kan sette seg ned ved skrivebordet for å skape, og deretter formidle det han har skapt. Han tar eierskap til historien, og styrer fortellingene ved hjelp av egne valg. Men hvilke historier kan vi fortelle? Hva med