Nett|Fotojournalistikk × Bachelor thesis ×
4 results
  1. "Sentrale elementer i fotojournalistisk historiefortelling på nett - En utforskning, konkretisering og analyse av sentrale elementer i fotojournalistisk nettfortelling. "

    Eriksen, Siri Øverland ()

    I denne oppgaven vil jeg lage en oversikt over de mest sentrale elementene som brukes i fotojournalistisk historiefortelling på nett og se på hvordan de kan tas i bruk. Jeg vil kategorisere og forenkle mulighetene nettelementene gir, slik at det blir enklere å snakke om. I denne oppgaven skal jeg

  2. Estetikk i fotojournalistikk

    Neverdal, Lene Sørøy ()

    Til eit premiert bilete i Årets Bilde-konkurransen for 2015 skreiv juryen; ”Estetikk er viktig i fotojournalistikken for at vi skal kunne holde ut å se på verdens lidelser”. Dette sitatet sette i gang ein del tankar, spesielt knytt til om det er etisk riktig å syne menneske sin vanskelege li