Nedsatt funksjonsevne ×
2 results
  1. Gjøres det nok?

    Arnesen, Kaare Wilberg ()

    Med denne oppgaven ønsker jeg å belyse hvordan elever med nedsatt funksjonsevne inkluderes i kroppsøvingsundervisningen. Et tema jeg mener får for lite fokus i skolen. Egne erfaringer og observasjoner gjorde at jeg ønsket å skrive en bacheloroppgave om dette. For å belyse tema har jeg gjennom