Narnia|Grunnskolen ×
9 results
 1. Seksualundervisning: I ukjent farvann?

  Paulic, Predrag ()

  Denne bacheloroppgaven setter søkelyset på seksualundervisning. Tanken er å undersøke seksualundervisningens praksis, eventuelle faktorer som innvirker på underviseren, samt seksualundervisningens påvirkning på barn. Målet er å erverve relevant kunnskap i forhold til en fremtidig jobb som s

 2. Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet

  Aasheim, Jens ()

  Denne oppgaven handler om hvordan læreren skal jobbe for å motvirke bråk og uro i klasserommet. I oppgaven vil jeg bruke betegnelsen lærings- og undervisnings hemmende atferd om bråk og uro. Oppgaven er basert både på teori som er utarbeidet av norske og internasjonale pedagoger og fagfolk,

 3. Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13

  Smestad, Bjørn ()

  Det er en sterk trend i tiden at det stilles høyere krav til læreres formelle faglige kompetanse. Det er innført krav om 60 studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk for å bli tilsatt for å undervise disse fagene på ungdomstrinnet, og i Solbergregjeringens regjeringserklæring er det varslet