Narnia|Fantasylitteratur|Religion, livssyn og etikk ×
8 results
 1. Barn av Jehovas vitner i grunnskolen

  Brattbakken, Ine ()

  Denne oppgaven omhandler utfordringer barn av Jehovas vitner kan møte i den offentlige grunnskolen, og hvordan disse eventuelle utfordringene oppleves av barna til vitnene. Gjennom kvalitativt intervju og teori belyses utvalgte faktorene som kan skape vanskeligheter for elevene, og intervjuobjekten

 2. Antisemittisme i den norske skolen

  Persson, Maria Susanne ()

  Denne oppgaven tar for seg antisemittisme og hvordan jødiske elever i grunnskolen blir hetset og trakassert som følge av deres religiøse bakgrunn. For å undersøke dette har jeg sett på hva som menes med antisemittisme og kort om hvordan dette har preget jøder gjennom historien. Deretter har j

 3. Er objektiv RLE-undervisning mulig?

  Bjørnstad, Marte ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på et dilemma innen religionspedagogikken som både jeg som student og etablerte religionslærere stadig kommer tilbake til. –Hvordan en skal tolke kravet om objektiv undervisning i skolen? Jeg har drøftet ulike betydninger og forståelser for begrepene

 4. Muntlighet i RLE-faget

  Lund, Mari Hammerseng ()

  RLE blir ofte omtalt som et ”muntlig fag”. Da temaene i faget egner seg godt til diskusjon, samtale og refleksjon, blir RLE-timene en god arena for læring gjennom muntlig aktivitet. En mye brukt muntlig arbeidsform i faget er klassesamtalen – en arbeidsform som ut fra sosiokulturelle perspekt

 5. Bruk av digitale verktøy i religion, livssyn og etikk

  Søreide, Trude Myhre ()

  Oppgaven tar for seg bruk av digitale verktøy blant lærere i faget religion, livssyn og etikk og nytteverdien av disse vurdert av lærerne. Den viser også til læreplanen og den grunnleggende ferdigheten «å kunne bruke digitale verktøy». Videre behandler den tidsbruk blant lærere i arbeid me

 6. Barns tro og livstolkning i møte med læreren

  Danielsen-Krieger, Anette ()

  Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet barns tro og livstolkning i møte med læreren, og fokuserer på hvordan RLE-læreren kan imøtekomme elevene på en måte som tar dem på alvor. Problemstillingen jeg har valgt å undersøke er: Hvordan kan RLE-læreren møte elevenes tro og livstolkning? I