Musikkbransjen|Stereotypier × Bachelor thesis ×
2 results
  1. Effekten av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstilingsannonser. En studie av hvordan menn og kvinner påvirkes av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstillingsannonser, og hvordan virksomheter forholder seg til dette

    Geving, Hanna Strand, Hjelmeland, Ida Marie Søreide ()

    Statistikk viser at det finnes en kjønnsubalanse blant innehavere av topplederstillinger i norske virksomheter, og at Norge fortsatt har en lang vei å gå for et likestilt arbeidsliv. Forskere har undersøkt flere mulige årsaker til fenomenet, men det er vanskelig å finne et entydig svar. Vi for

  2. Først og fremst artist - ikke først og fremst kvinne. Hvordan er mediene og musikkjournalistikken med på å underbygge stereotypier om kjønn hva gjelder kvinners rolle i musikkbransjen?

    Berg, Eline Kjøl ()

    Dette forskningsprosjektet er min bacheloroppgave og avsluttende del av min 3-årige utdanning i Medier og Kommunikasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). I denne oppgaven belyser og problematiserer jeg mangelen på likestilling i norsk musikkliv, og medienes rolle og ansvar, her jeg diskute