Muntlige ferdigheter ×
2 results
  1. Kommunikasjon i matematikktimen

    Voldner, Nora Heger ()

    I denne oppgaven tar jeg for meg hvordan lærere kan benytte helklassesamtalen for å styrke elevenes relasjonelle forståelse for temaet de lærer om. Jeg har observert tre forskjellige lærere i tre timer og gjort et intervju med den ene læreren. Jeg forsøker også å knytte lærerens samtalemø