Muntlig deltakelse|Grunnskolen × Bachelor thesis ×
7 results
  1. Seksualundervisning: I ukjent farvann?

    Paulic, Predrag ()

    Denne bacheloroppgaven setter søkelyset på seksualundervisning. Tanken er å undersøke seksualundervisningens praksis, eventuelle faktorer som innvirker på underviseren, samt seksualundervisningens påvirkning på barn. Målet er å erverve relevant kunnskap i forhold til en fremtidig jobb som s

  2. Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet

    Aasheim, Jens ()

    Denne oppgaven handler om hvordan læreren skal jobbe for å motvirke bråk og uro i klasserommet. I oppgaven vil jeg bruke betegnelsen lærings- og undervisnings hemmende atferd om bråk og uro. Oppgaven er basert både på teori som er utarbeidet av norske og internasjonale pedagoger og fagfolk,