Motivasjonsteori ×
2 results
  1. Arbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling. Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole?

    Tavridou-Eide, Sofia ()

    Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole? Jeg ble nysgjerrig på dette temaet etter å ha lest ulike holdninger til midlertidig ansettelse. Videre inspirerte det meg til å tenke på hvordan medarbeidere uten faste stilli

  2. Insentivsystemer i telefonsalg

    Hellem, Johanne Helen Hafstad ()

    Tema for denne oppgaven er insentivsystemer, og jeg har tatt utgangspunkt i én bedrift som driver med telefonsalg. Et insentiv kan grovt oversettes til en belønning og i denne sammenhengen dreier det seg om pengebonuser. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan disse bonusene virker inn p